700-อนุสิทธิบัตรกลไกการหมุนขับชุดก้านเหวี่ยงด้วยชุดเฟืองบายศรีอิสระกับข้อเหวี่ยงถ่วงน้ำหนัก

แอดไลน์