713-สิทธิบัตรหลังคาที่ใช้น้ำเป็นโครงสร้างรองรับตัวหลังคาทรงถาดสำหรับรองรับน้ำฝน รับรังสีแดด กักเก็บความร้อนและระบบการเลี้ยงกุ้งในทุกฤดู

แอดไลน์