718-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ป้องกันส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงลัดวงจรแบบต่อประกอบ