729-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างระบายความร้อนของแม่พิมพ์โลหะสำหรับขึ้นรูปส่วนปากของขวดแก้ว

แอดไลน์