733-อนุสิทธิบัตรระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์เพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน

แอดไลน์