742-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ได้รับการปรับปรุงใหม่