752-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์แจ้งเตือนบุคคลที่ติดอยู่ในยานพาหนะ