771-อนุสิทธิบัตรเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งเช็ควาล์วและระบบการเติมน้ำเข้าท่อสูบ

แอดไลน์ 771-อนุสิทธิบัตรเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งเช็ควาล์วและระบบการเติมน้ำเข้าท่อสูบ | TGC International Co., Ltd.