773-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์โฟนิกซ์ ดิลินนีเตอร์ (FORNIX DELINEATOR) ที่มีส่วนกระดกมดลูกและส่วนปิดกั้นแก๊สไหลออกจากช่องท้อง

แอดไลน์