790-อนุสิทธิบัตรชุดกลไกการปรับปริมาณแก๊สของด้ามเชื่อมด้วยลูกบิดดันแกนเข็มในแนวดิ่งแบบแกนเข็นไม่หมุน

แอดไลน์