790-อนุสิทธิบัตรชุดกลไกการปรับปริมาณแก๊สของด้ามเชื่อมด้วยลูกบิดดันแกนเข็มในแนวดิ่งแบบแกนเข็นไม่หมุน

แอดไลน์ 790-อนุสิทธิบัตรชุดกลไกการปรับปริมาณแก๊สของด้ามเชื่อมด้วยลูกบิดดันแกนเข็มในแนวดิ่งแบบแกนเข็นไม่หมุน | TGC International Co., Ltd.