791-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างเหล็กเส้นสำหรับบันไดคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของใยเหล็กเสริมคอนกรีต (STEEL FIBER) และ สูตรผสมคอนกรีตดังกล่าว

แอดไลน์