789-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการเผากระทะเหล็กสำหรับประกอบอาหาร