817-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างจานหมุนภาขนะบรรจุวัสดุที่มีตำแหน่งอ่านของเซ็นเซอร์แบบสองชั้นที่อยู่ในแนวเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กและแนวเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่

แอดไลน์