823-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างภาชนะบรรจุกาแฟอย่างน้อยสิงชนิดเพื่อจ่ายไปยังห้องบดกาแฟสำหรับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

แอดไลน์