854-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ดูดพิษสัตว์กัดต่อยจากผิวหนัง