853-อนุสิทธิบัตรห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศในระบบปิดที่มีความดันอากาศลบ (NEGATIVE PRESSURE ROOM)

แอดไลน์