871-อนุสิทธิบัตรกรอบใส่วัตถุมงคลสำหรับตรวจสอบเพื่อการรับรองวัตถุมงคล