874-อนุสิทธิบัตรเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่มีระบบทำน้ำแข็งและระบบทำความเย็น

แอดไลน์