876-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างกลไกการยึดประกอบของผนังสำเร็จรูป