879-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างบ่อเลี้ยงกุ้งที่มีหลุมระบายตะกอน

แอดไลน์ 879-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างบ่อเลี้ยงกุ้งที่มีหลุมระบายตะกอน | TGC International Co., Ltd.