890-อนุสิทธิบัตรเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่มีระบบการทอนเงินและชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด (QR CODE)

แอดไลน์