904-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างชุดหลอดไฟแอลอีดีที่เปลี่ยนฝาครอบเพื่อกำหนดสี

แอดไลน์ 904-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างชุดหลอดไฟแอลอีดีที่เปลี่ยนฝาครอบเพื่อกำหนดสี | TGC International Co., Ltd.