905-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างถ้วยที่มีสารทำความร้อนไร้เปลวไฟ

แอดไลน์ 905-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างถ้วยที่มีสารทำความร้อนไร้เปลวไฟ | TGC International Co., Ltd.