939-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการทำโครงสร้างตู้บรรทุกแบบไม่มีรอยต่อ