939-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการทำโครงสร้างตู้บรรทุกแบบไม่มีรอยต่อ

แอดไลน์ 939-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการทำโครงสร้างตู้บรรทุกแบบไม่มีรอยต่อ | TGC International Co., Ltd.