943-อนุสิทธิบัตรถุงบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางแบบลูกกลิ้ง