944-อนุสิทธิบัตรโครงหน้ากากอนามัยที่มีโครงลวดโลหะสำหรับสร้างช่องว่างระหว่างจมูกและหน้ากากอนามัย