942-อนุสิทธิบัตรภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่มีพื้นที่ระบายอากาศออก

แอดไลน์ 942-อนุสิทธิบัตรภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่มีพื้นที่ระบายอากาศออก | TGC International Co., Ltd.