953-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตเอทานอลที่ได้จากการหมักแป้ง (STARCH) ที่ได้จากสาหร่าย(ALGAE) โดยไม่ต้องกลั่นให้เอทานอลบริสุทธิ์

แอดไลน์ 953-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตเอทานอลที่ได้จากการหมักแป้ง (STARCH) ที่ได้จากสาหร่าย(ALGAE) โดยไม่ต้องกลั่นให้เอทานอลบริสุทธิ์ | TGC International Co., Ltd.