952-อนุสิทธิบัตรหัวน็อตหลักยึดรอแผลหายเพื่อกำหนดแนวดิ่งของรากฟันเทียม (DENTAL IMPLANT)

แอดไลน์ 952-อนุสิทธิบัตรหัวน็อตหลักยึดรอแผลหายเพื่อกำหนดแนวดิ่งของรากฟันเทียม (DENTAL IMPLANT) | TGC International Co., Ltd.