959-อนุสิทธิบัตรรถตัดอ้อยวางกองระบบโซ่ขับส่งกำลังไปยังชุดเกียร์ขับใบมีดและกลไกการปรับระดับความสูงของโครงสร้างรถตัดอ้อย

แอดไลน์ 959-อนุสิทธิบัตรรถตัดอ้อยวางกองระบบโซ่ขับส่งกำลังไปยังชุดเกียร์ขับใบมีดและกลไกการปรับระดับความสูงของโครงสร้างรถตัดอ้อย | TGC International Co., Ltd.