959-อนุสิทธิบัตรรถตัดอ้อยวางกองระบบโซ่ขับส่งกำลังไปยังชุดเกียร์ขับใบมีดและกลไกการปรับระดับความสูงของโครงสร้างรถตัดอ้อย

แอดไลน์