962-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์วัดค่าความแข็งของขดสปริงแบบพกพา

แอดไลน์