962-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์วัดค่าความแข็งของขดสปริงแบบพกพา

แอดไลน์ 962-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์วัดค่าความแข็งของขดสปริงแบบพกพา | TGC International Co., Ltd.