974-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์สร้างแรงดันภายในถังแก๊สเพื่อเพิ่มอัตราการระเหยของแก๊สหุงต้ม

แอดไลน์