973-อนุสิทธิบัตรทุ่นลอยสำหรับดักขยะใต้ผิวน้ำแบบตาข่าย

แอดไลน์