977-อนุสิทธิบัตรกล่องกระดาษที่ได้รับการติดตั้งฉนวนเพื่อกันความร้อนและการจัดเรียงชั้นของฉนวนที่ใช้วัสดุที่แตกต่างกัน

แอดไลน์