แอดไลน์ 991-สิทธิบัตรหลอดยาดม | TGC International Co., Ltd.