205-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างเก้าอี้นั่งในเรือที่ภายในมีส่วนเก็บถังอากาศสำหรับการดำน้ำ

แอดไลน์