รูปวาดพระพุทธรูป ภาพพระ ชื่อพระ สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ได้หรือไม่ ?

รูปวาดพระพุทธรูป ภาพพระ ชื่อพระ สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ได้หรือไม่ ?

1.รูปวาดพระพุทธรูป นำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/ลิขสิทธิ์ไม่ได้
1.1 นำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/ลิขสิทธิ์ไม่ได้
เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา 6 เนื่องจากภาคส่วนในเครื่องหมายประกอบด้วยรูปวาดพระพุทธรูป อันเป็นสิ่งเคารพบูชาสักการะของสาธารณชนผู้นับถือศาสนาพุทธ นับว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศึลธรรมอันดีของประชาชน จึงต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9)

2.ชื่อพระที่ยังมีชีวิต
2.1 นำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/ลิขสิทธิ์ได้ (แต่ต้องได้รับความยินยอมการใช้ชื่อจากเจ้าตัว)
2.2 นำมาจดทะเบียนเเครื่องหมายการค้า/ลิขสิทธิ์ไม่ได้ (หากไม่ได้รับความยินยอมการใช้ชื่อจากเจ้าตัว)

3.ชื่อพระที่เสียชีวิตแล้ว
3.1 นำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/ลิขสิทธิ์ได้ (แต่ต้องได้รับความยินยอมการใช้ชื่อจากทายาท)
3.2 นำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/ลิขสิทธิ์ไม่ได้ (หากไม่ได้รับความยินยอมการใช้ชื่อจากทายาท)

4.ชื่อพระที่เสียชีวิตแล้วและไม่มีทายาทเนื่องจากมีความแพร่หลายแล้ว เช่น หลวงปู่ทวด
4.1 นำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/ลิขสิทธิ์ไม่ได้

เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา 6 เนื่องจากภาคส่วนในเครื่องหมายประกอบด้วยรูปวาดพระพุทธรูป อันเป็นสิ่งเคารพบูชาสักการะของสาธารณชนผู้นับถือศาสนาพุทธ นับว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศึลธรรมอันดีของประชาชน จึงต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9)

ภาพ
https://www.matichonweekly.com/column/article_580340

แอดไลน์ ร้านก๋วยเตี๋ยว ทองสมิทธ์ กับ ทองสยาม เข้าข่ายผิดกฎหมายลวงขายหรือไม่