โมเดล และ ไอเดียทางธุรกิจ หรือ รูปแบบร้านค้า สามารถจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

โมเดล และ ไอเดียทางธุรกิจ หรือ รูปแบบร้านค้า สามารถจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

ธุรกิจในปัจจุบันพยามสร้างความแปลกใหม่ในเรื่องโมเดล และ ไอเดียทางธุรกิจ หรือ รูปแบบร้านค้า เพื่อให้สินค้าหรือบริการของตนได้รับความสนใจ และ มีความแปลกใหม่ จนนำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้น

คำถามคือ โมเดล และ ไอเดียทางธุรกิจ หรือ รูปแบบร้านค้า สามารถจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

ก.โมเดล และ ไอเดียทางธุรกิจ
เช่น ร้านอาหารที่ลำเลียงอาหารบนสายพาน หรือ รางน้ำ หรือ ภาชนะใส่อาหารที่แปลกใหม่
หรือ การเสิร์ฟด้วยวิธีการแปลกใหม่ เช่น ในช่อง หรือ หากคุณใส่เสื้อสีแดงได้ทานน้ำฟรี หรือ อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน

โมเดล และ ไอเดียทางธุรกิจ กฎหมายมองว่าเป็นเรื่องของการจัดการทางธุรกิจที่ทุกคนสามารถนำมาใช้ได้ ไม่สามารถยื่นจดทะเบียนได้

ข.รูปแบบร้านค้า
เช่น เอาเครื่องบินมาทำร้านอาหาร หรือ การแต่งร้านเลียนแบบเรือนจำ หรือ บ้านผีสิง หรือ การจัดวางโต๊ะ เก้าอี้ บาร์ ที่สวยงามและแปลกใหม่ หรือ อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน

รูปแบบร้านค้า กฎหมายมองว่าเป็นเรื่องของการจัดการทางธุรกิจ และ การประยุกต์ใช้ที่ทุกคนสามารถนำมาใช้ได้ ไม่สามารถยื่นจดทะเบียนได้

ยกเว้น รูปแบบร้านค้า ที่มีลักษณะเป็นงานออกแบบ เช่น คีออส รูปผลไม้ คีออส รูปโทรศัพท์ ที่เข้าข่ายการออกแบบ รูปร่างรูปทรงใหม่ สามารถนำมายื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้

แอดไลน์ โมเดล และ ไอเดียทางธุรกิจ หรือ รูปแบบร้านค้า สามารถจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าได้หรือไม่