ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วต้องการเพิ่มรายการสินค้าทำได้หรือไม่

ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วต้องการเพิ่มรายการสินค้าทำได้หรือไม่

ตอบ ไม่สามารถทำได้ เพราะถือว่าเป็นการแก้ไขในสาระสำคัญ

โดยจะต้องดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นคำขอใหม่เท่านั้น

แอดไลน์ ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วต้องการเพิ่มรายการสินค้าทำได้หรือไม่