หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า

หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า

1.พ้องเสียง เช่น nike กับ niky

2.พ้องรูป เช่น มีรูปคล้ายกัน เช่น malee melaa ไปเขียนตวัดคล้ายๆ กัน หรือ มีภาพ เสือ เหมือนคล้ายกัน เป็นต้น

3.สินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน

จำพวกเดียวกัน เช่น จำพวก 25 เสื้อ จำพวก 25 รองเท้า

ต่างจำพวกที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน เช่น จำพวก 25 เสื้อ จำพวก 18 กระเป๋า

ถ้าติด 2 ใน 3 ข้อ (ต้องมีข้อ 3 อยู่ด้วย) ถือว่าเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว

แอดไลน์ หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า