ตอบข้อสงสัย การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศระบบมาดริด (Madrid Protocol)

ตอบข้อสงสัย การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศระบบมาดริด (Madrid Protocol)

บทความนี้เราจะมาพูดถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระบบมาดริด และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั่วโลกตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) กันแบบเข้าใจง่ายๆ

ก่อนอื่นเราขอเริ่มกันที่ข้อเสียของการจดเครื่องหมายการค้าระบบมาดริดกันก่อน

 1. กรณีคำขอในต่างประเทศมีคำสั่งแก้ไข ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องทำการตั้งตัวแทนให้ดำเนินการซึ่งโอกาสที่คำขอจะมีการแก้ไขมี 30-50 % เช่น การแก้ไขรายการสินค้า ดังนั้นการตั้งตัวแทนจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งราคาโดยรวมสุดท้ายอาจจะมีราคาที่สูงกว่า ระบบเดิม
 2. การเลือกรายการสินค้าทำได้ยาก เนื่องจากรายการสินค้าไทยจะต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ หากการแปลไม่สามารถ match กันได้ กับรายการของประเทศสมาชิก รายการสินค้านั้นจะไม่สามารถใช้ได้และต้องถูกตัดออก
 3. หากคำขอพื้นฐานในประเทศไทยไม่ผ่าน คำขอในประเทศสมาชิกไม่ผ่านด้วย การคัดค้านคำขอในประเทศไทยจะทำให้คำขอในประเทศสมาชิกหยุดชะงักไปด้วย
 4. มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า basic fee ซึ่งต้องทำการจดทะเบียนหลายๆ ประเทศถึงจะคุ้มค่าเมื่อเทียบกับระบบเดิม

อย่างไรก็ตาม โดยรวมของการจดเครื่องหมายการค้าระบบมาดริด (Madrid Protocol) หากมีการยื่นจดทะเบียนหลายประเทศถือว่ามีราคาที่ประหยัดและเป็นระบบทะเบียนเดียว ซึ่งถือว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสียและแนะนำให้ยื่นจดทะเบียนในระบบนี้

ตอบข้อสงสัย: จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั่วโลกตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือ การจดเครื่องหมายการค้าระบบมาดริด คืออะไร แบบอธิบายง่ายที่สุด

เครื่องหมายการค้าระบบมาดริด

A. แบบรายประเทศ

Step 1

หากเราต้องการจดเครื่องหมายการค้าก็ต้องทำการติดต่อตัวแทนในประเทศปลายทางแยกรายประเทศ เช่น ต้องการยื่นจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา ประเทศอเมริกา ประเทศเวียดนาม

ต้องติดต่อตัวแทนที่ ประเทศปลายทางทุกประเทศและทำเอกสารประเทศละ 1 ชุด เพื่อยื่นจดทะเบียน และ หน่วยงานเครื่องหมายการค้าของประเทศปลายทางก็จะทำการตรวจสอบความเหมือนคล้ายในฐานข้อมูลของตนเองและกฎหมายของตนเอง และ อนุมัติรับจดทะเบียน โดยปกติจะใช้เวลา 1 ปี และ อนุมัติคุ้มครอง 10 ปี ต่ออายุทุก 10 ปี

ซึ่งราคาการยื่นจดทะเบียนจะสูงเนื่องจากต้องเสีย (ค่าบริการตัวแทนในประเทศปลายทาง) + (ค่าธรรมเนียมราชการ)

การยื่นจดทะเบียนแบบรายประเทศจะไม่เกี่ยวกับคำขอในประเทศไทย

**************************************************************************************

B. แบบพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)

ปัจจุบันมี 109 สมาชิก รวม 125 ประเทศ (สถานะ September 28, 2021) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

Step 1

ยื่นคำขอพื้นฐาน (basic application) ในประเทศไทย โดยแนะนำให้ยื่นจดทะเบียนให้คุ้มครองรายการสินค้าหลายรายการ

เช่น หากยื่นจดทะเบียน 1 รายการสินค้า เวลายื่นเข้าส่วนกลาง (สำนักงานกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศไทย) จะส่งคำขอไปยังประเทศปลายทางได้แค่ 1 รายการ

เช่น หากยื่นจดทะเบียน 100 รายการสินค้า เวลายื่นเข้าส่วนกลาง (สำนักงานกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศไทย) จะส่งคำขอไปยังประเทศปลายทางได้ 100 รายการ หรือ น้อยกว่า 100 รายการได้ แต่ต้องเลือกจาก 100 รายการที่ระบุเลือกไว้เท่านั้น

ขั้นตอนนี้ใช้เวลาเพียง 3-7 วันในการยื่นจดทะเบียนและนายทะเบียนจะพิจารณาอนุมัติประมาณ 10-20 เดือน (ระยะเวลาพิจารณาปกติภายในประเทศไทย ไม่มีอะไรพิเศษ)

Step 2

ผู้ขอนำเอาคำขอพื้นฐาน (basic application) ที่ยื่นจดทะเบียนใน Step 1 เข้าไปจดทะเบียนในส่วนกลาง (สำนักงานกรมทรัพย์สินภายในประเทศไทย)

การยื่นจดทะเบียนใน Step 2 คำขอพื้นฐาน (basic application) ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบ หรือ อนุมัติรับจดทะเบียนแล้วก็สามารถยื่นจดทะเบียนได้

โดยจะเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า (basic fee) ประมาณ 30,000 บาท

โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายประเทศ ประเทศละประมาณ 5,000-50,000 บาทไม่เท่ากัน (เฉลี่ยแล้วโดยรวมประเทศละประมาณ 8,000 บาท) โดยจะเสียตามประเทศที่เลือก เช่น เลือก 20 ประเทศจะเสียค่าธรรมเนียมรายประเทศ 160,000 บาท เป็นต้น รวม (basic fee) ประมาณ 30,000 บาท  จะเสียไม่เกิน 200,000 บาท ** ราคายกตัวอย่าง ราคาตัวเลขจริงต้องคำนวณ

(A.แบบรายประเทศอาจจะเสียประเทศละประมาณ 20,000  รวม 20 ประเทศ ประมาณ 400,000 บาท ซึ่งแพงกว่า) ** ราคายกตัวอย่าง ราคาตัวเลขจริงต้องคำนวณ

และทำการชำระเงินให้แก่ World Intellectual Property Organization (WIPO)
ขั้นตอนนี้ส่วนกลาง (สำนักงานกรมทรัพย์สินภายในประเทศไทย) ใช้เวลา 2-3 เดือนในการตรวจสอบคำขอและส่งคำขอไปยังหน่วยราชการของประเทศปลายทางทั้งหมดที่เลือก เช่น ส่งไปประเทศปลายทาง 20 ประเทศ (ไม่ผ่านตัวแทน (เอกชน) ของประเทศปลายทางส่วนนี้เองทำให้ราคายื่นจดทะเบียนถูกลง เป็นการส่งผ่านระหว่าง ราชการ-ราชการ)

**ระบบนี้ไม่ใช่คุ้มครองอัตโนมัติทั่วโลก ยังไงผู้ขอต้องเลือกประเทศ ไม่เลือกไม่ได้

Step 3

ประเทศปลายทางเมื่อได้รับคำขอทะเบียนก็จะทำการพิจารณาตรวจสอบความเหมือนคล้าย ตามฐานข้อมูลระบบเครื่องหมายการค้าในประเทศของตนเองตามปกติ ไม่ได้มีอะไรพิเศษ ดังนั้นการยื่นจดทะเบียนผ่านแล้วในประเทศไทย ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการอนุมัติในประเทศปลายทาง

ขั้นตอนนี้ประเทศปลายทางจะใช้เวลาตรวจสอบ 8-24 เดือน แล้วแต่ขั้นตอนในประเทศปลายทางของตนเองตามปกติ ไม่ได้มีอะไรพิเศษ

Step 4.1

หากคำขอตาม Step 3 ผ่านประเทศปลายทางก็จะทำการประกาศโฆษณาและอนุมัติคุ้มครอง 10 ปี (ต่ออายุได้ ทุกๆ 10 ปี)

Step 4.2

หากคำขอตาม Step 3 ไม่ผ่าน เช่นมีการแก้ไขรายการสินค้า การสละสิทธิ ติดเหมือนคล้าย หรือ ติดบ่งเฉพาะ เป็นต้น ทางประเทศปลายทางจะแจ้งไปยัง (WIPO) และ (WIPO) จะแจ้งมายังผู้ขอจดทะเบียนโดยตรง การแจ้งจะแจ้งผ่านอีเมลเท่านั้น

ดังนั้น Step 4.2 หากต้องการยื่นอุทธรณ์ ยื่นโต้แย้ง ผู้ขอต้องทำการตั้งตัวแทน (เอกชน) ในประเทศปลายทาง ซึ่งต้องเสียค่าบริการให้กับตัวแทน (เอกชน) ในประเทศปลายทาง (เพราะผู้ขอไม่มีตัวแทนเนื่องจากคำขอถูกส่งระหว่าง ราชการไทย กับ ราชการประเทศปลายทาง ในครั้งแรก)

เมื่อยื่นอุทธรณ์ ยื่นโต้แย้ง ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจาณาของประเทศปลายทางต่อไป ผลคือ ผ่าน/ไม่ผ่าน ถ้าผ่านกลับไปยัง Step 4.1

*โดยรวม B.แบบพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ถือว่ามีราคาที่ประหยัดและสะดวก เป็นระบบทะเบียนเดียว ต่ออายุต่อครั้งเดียวได้ทุกประเทศ ซึ่งหากมีการยื่นจดทะเบียนหลายประเทศจะทำให้มีราคาที่ประหยัด แนะนำให้ใช้ระบบนี้

Madrid Member

109 ประเทศที่เป็นสมาชิกการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าระบบมาดริด หรือ Madrid Protocal

 1. AF Afghanistan
 2. African intellectual property organization (oapi)
 3. AG Antigua and Barbuda
 4. AL Albania
 5. AM Armenia
 6. AT Austria
 7. AU Australia
 8. AZ Azerbaijan
 9. BA Bosnia and Herzegovina
 10. BG Bulgaria
 11. BH Bahrain
 12. BN Brunei
 13. BQ Bonaire, Saint Eustatius and Saba
 14. BR Brazil
 15. BT Bhutan
 16. BW Botswana
 17. BX Benelux
 18. BY Belarus
 19. CA Canada
 20. CH Switzerland
 21. CN China
 22. CO Colombia
 23. CU Cuba
 24. CW Curacao
 25. CY Cyprus
 26. CZ Czech Republic
 27. DE Germany
 28. DK Denmark
 29. DZ Algeria
 30. EE Estonia
 31. EG Egypt
 32. EM European Union
 33. ES Spain
 34. FI Finland
 35. FR France
 36. GB United Kingdom
 37. GE Georgia
 38. GH Ghana
 39. GM Gambia
 40. GR Greece
 41. HR Croatia
 42. HU Hungary
 43. ID Indonesia
 44. IE Ireland
 45. IL Israel
 46. IN India
 47. IR Iran
 48. IS Iceland
 49. IT Italy
 50. JP Japan
 51. KE Kenya
 52. KG Kyrgyzstan
 53. KH Cambodia
 54. KP North Korea
 55. KR South Korea
 56. KZ Kazakhstan
 57. LA Laos
 58. LI Liechtenstein
 59. LR Liberia
 60. LS Lesotho
 61. LT Lithuania
 62. LV Latvia
 63. MA Morocco
 64. MC Monaco
 65. MD Moldova
 66. ME Montenegro
 67. MG Madagascar
 68. MK Macedonia
 69. MN Mongolia
 70. MW Malawi
 71. MX Mexico
 72. MY Malaysia
 73. MZ Mozambique
 74. NA Namibia
 75. NO Norway
 76. NZ New Zealand
 77. OA African Intellectual Property Organization (OAPI)
 78. OM Oman
 79. PH Philippines
 80. PK Pakistan
 81. PL Poland
 82. PT Portugal
 83. RO Romania
 84. RS Serbia
 85. RU Russia
 86. RW Rwanda
 87. SD Sudan
 88. SE Sweden
 89. SG Singapore
 90. SI Slovenia
 91. SK Slovakia
 92. SL Sierra Leone
 93. SM San Marino
 94. ST Sao Tome and Principe
 95. SX Sint Maarten
 96. SY Syrian Arab Republic
 97. SZ Swaziland
 98. TJ Tajikistan
 99. TM Turkmenistan
 100. TN Tunisia
 101. TR Turkey
 102. TT Trinidad and Tobago
 103. UA Ukraine
 104. US United States of America
 105. UZ Uzbekistan
 106. VN Vietnam
 107. WS Samoa
 108. ZM Zambia
 109. ZW Zimbabwe

หากใครที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระบบมาดริด การจดแบรนด์ การจดโลโก้ การจดลิขสิทธิ์ หรือการจดสิทธิบัตรระบบ pct สามารถติดต่อปรึกษาเราได้เลย บริษัทของเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำ

แอดไลน์