ตัวการ์ตูนต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ ลิขสิทธิ์

ตัวการ์ตูนต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ ลิขสิทธิ์

ก.ตัวการ์ตูนถ้านำไปใช้กับสินค้า คือ ติดที่สินค้าหรือโฆษณาเพื่อขายสินค้าต้องยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ข.ตัวการ์ตูนถ้าไม่ได้นำไปใช้กับสินค้า คือ มีแค่ในหนังการ์ตูน หรือ ในภาพยนต์ ต้องยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์

วิธีการแยกว่าจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ ลิขสิทธิ์ มีดังนี้

ก.ตัวการ์ตูน ถ้าเป็นภาพที่นิ่งอยู่ตรงนั้น เช่น ลุงเคน KFC นิ่งตรงนั้นไม่มีชีวิตในโลกการ์ตูนต้องยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ข.ตัวการ์ตูน ถ้ามีชีวิตในโลกการ์ตูน เช่น โดเรมอน ต้องยื่นจดลิขสิทธิ์

อย่างก็ตาม สามารถยื่นได้ทั้ง 2 แบบข้อดีคือ

ก.จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องระบุสินค้าที่ต้องการคุ้มครอง เช่น แก้ว กระเป๋า เสื้อผ้า

ข.จดลิขสิทธิ์ ไม่ต้องระบุสินค้าที่ต้องการคุ้มครองทำให้คุ้มครองสินค้าได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเอาไปใช้กับสินค้าอะไร

ถ้ายื่นทั้ง 2 แบบ คุ้มครองแบบสมบูรณ์

แอดไลน์ ตัวการ์ตูนต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ ลิขสิทธิ์