สิทธิบัตรหน้ากากปิดปากและจมูก

สิทธิบัตรหน้ากากปิดปากและจมูก

ที่ประกอบด้วย โครงสร้างส่วนปิดคลุมปากและจมูก โดยมีลักษณะพิเศษคือ ผนังด้านในส่วนลำตัวปิดคลุมปากและจมูก (10) ด้านที่สัมผัสกับใบหน้า (12) จะมีชิ้นส่วนของแผ่นครีบ (20) ที่มีลักษณะเป็นแผ่นที่ขอบด้านข้างโดยรอบของแผ่นครีบ (20) จะเชื่อมต่อเข้ากับขอบด้านข้างโดยรอบของส่วนลำตัวปิดคลุมปากและจมูก (10) ในลักษณะวางซ้อนกันส่วนศูนย์กลางของแผ่นครีบ (20) โดยเฉพาะแนวเส้นตรงจากด้านซ้ายของแผ่นครีบไปยังด้านขวาของแผ่นครีบ (20) จะเป็นส่วนเปิด (23) เพื่อสร้างและแบ่งให้เกิดเป็น แผ่นครีบด้านบน (21) และ แผ่นครีบด้านล่าง (22) โดยแผ่นครีบด้านบน (21) และ แผ่นครีบด้านล่าง (22) จะแบะออกได้เพื่อสร้างช่องเปิดและโพรง (24) ที่มีขนาดใหญ่ ในตำแหน่งที่ตรงกับบริเวณส่วนศูนย์กลางของส่วนลำตัวปิดคลุมปากและจมูก (10) โดยช่องเปิดและโพรง (24) ที่มีขนาดใหญ่จะอยู่ในตำแหน่งปากและจมูกเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างระหว่างส่วนลำตัวปิดคลุมปากและจมูก (10) สันขอบ (25) ของแผ่นครีบด้านบน (21) และ แผ่นครีบด้านล่าง (22) เมื่อแบะออกจากกัน สันขอบ (25) จะวางตัวในลักษณะตั้งฉากเข้ากับส่วนลำตัวปิดคลุมปากและจมูก (10) และ ใบหน้า (12) โดยสันขอบ (25) ของแผ่นครีบด้านบน (21) และ แผ่นครีบด้านล่าง (22) จะทำหน้าที่เป็นฐานรับเพื่อยกส่วนลำตัวปิดคลุมปากและจมูก (10) ให้ห่างออกจากปากและจมูกและใบหน้า (12) ทำให้เกิดพื้นที่ว่างที่เป็นช่องเปิดและโพรง (24) ระหว่างส่วนลำตัวปิดคลุมปากและจมูก (10) และใบหน้า (12)

แอดไลน์ สิทธิบัตรหน้ากากปิดปากและจมูก