ยื่นคำขอจดทะเบียน อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร แล้วต้องทำอย่างไรต่อไป

ยื่นคำขอจดทะเบียน อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร แล้วต้องทำอย่างไรต่อไป

อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์
-มีความซับซ้อนไม่มาก
-ตรวจสอบความใหม่เฉพาะในเมืองไทย
-ระยะเวลาพิจารณา อนุสิทธิบัตร 1-2 ปี
-อนุสิทธิบัตร คุ้มครอง 10 ปี ค่าธรรมเนียมรายปีรวม 10 ปี รวมชำระประมาณ 17,000 บาท แบ่งชำระตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป (ปีไหนไม่ชำระก็สิ้นผล)

สิทธิบัตร การประดิษฐ์
-มีความซับซ้อนมากกว่า
-ตรวจสอบความใหม่ในเมืองไทยและในต่างประเทศ
-ระยะเวลาพิจารณา สิทธิบัตร 2-4 ปี
-สิทธิบัตร คุ้มครอง 20 ปี ค่าธรรมเนียมรายปีรวม 20 ปี รวมชำระประมาณ 140,000 บาท แบ่งชำระตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป (ปีไหนไม่ชำระก็สิ้นผล)

สิทธิบัตร การออกแบบ
-คุ้มครองรูปร่างรูปทรงและภาพที่ปรากฎ
-ตรวจสอบความใหม่ในเมืองไทยและในต่างประเทศ
-ระยะเวลาพิจารณา สิทธิบัตร 2-4 ปี
-สิทธิบัตร คุ้มครอง 10 ปี ค่าธรรมเนียมรายปีรวม 10 ปี รวมชำระประมาณ 7,500 บาท แบ่งชำระตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป (ปีไหนไม่ชำระก็สิ้นผล)

แอดไลน์