ข้อมูลการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

ข้อมูลการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

Applicant Name (ผู้ขอจดทะเบียน)
Applicant Address (ที่อยู่)
Authorized Person (ผู้มีอำนาจลงนาม)
Tel (เบอร์)
Email (อีเมล)
Register State (ประเทศ)
Trademark  (ภาพเครื่องหมาย  jpeg)
Apply in Color/Black (ยื่นแบบสีหรือขาวดำ)
Class (จำพวกสินค้า/บริการ)
Goods and Service (รายการสินค้าบริการ)

**
link หาจำพวกและรายการสินค้า
https://tmgns.search.ipaustralia.gov.au/

**
ยื่นแบบสีหรือขาวดำ เลือกแบบไหน
https://tgcthailand.com/trademark-registration-should-be-registered-in-color-or-in-black-and-white/

 

ขั้นตอน

1.ตรวจสอบความเหมือนคล้าย  (2-3 วัน)
2.จัดทำเอกสารและยื่นจดทะเบียนภายใน  (7-10 วัน)
3.ทางราชการตรวจสอบและออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนประมาณ 15-20 เดือน

เอกสาร

1.หนังสือมอบอำนาจ (ทางเราจัดทำให้)
2.รับรองสำเนาบัตร ประชาชน หน้าหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลธรรมดา)
3.รับรองสำเนาหนังสือรับรองบริษัท (กรณีบริษัท)

 

แอดไลน์ ข้อมูลการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ