การจดสิทธิบัตรอาหารและการเปิดเผยสูตรลับ

การจดสิทธิบัตรอาหารและการเปิดเผยสูตรลับ

การจดสิทธิบัตรอาหารและการเปิดเผยสูตรลับ

วิธีการตัดสินใจว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน

1.ถ้าทานแล้ว (รู้) ว่าใส่อะไรบ้าง หรือ โฆษณาให้รู้ว่าใส่อะไรบ้าง แบบนี้ต้องยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร

2.ถ้าทานแล้ว (ไม่รู้) ว่าใส่อะไรบ้าง หรือ ไม่ได้โฆษณาให้รู้ว่าใส่อะไรบ้าง แบบนี้เป็นสูตรลับการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรถือว่าต้องเปิดเผยความลับ (ไม่แนะนำให้ยื่นจดทะเบียน)

 

แอดไลน์