การจดเครื่องหมายการค้าทั่วโลก คืออะไร

การจดเครื่องหมายการค้าทั่วโลก คืออะไร

A.ยื่นจดทะเบียนเป็นรายประเทศ โดยชำระค่าธรรมเนียมแยกรายประเทศ แต่ละประเทศจะตรวจสอบในฐานข้อมูลของตนเองโดยลำพัง

B.ยื่นจดทะเบียนผ่านระบบเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid)
มีขั้นตอนดังนี้
1.ยื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อสร้างคำขอพื้นฐาน (basic application)
2.นำคำขอพื้นฐาน (basic application) ไปยื่นจดเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid) โดยต้องเลือกประเทศด้วย
เช่น ต้องการคุ้มครอง 10 ประเทศก็ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับ 10 ประเทศด้วย
เช่น ต้องการคุ้มครอง 20 ประเทศก็ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับ 20 ประเทศด้วย

การจดเครื่องหมายการค้าทั่วโลกแบบคุ้มครองอัตโนมัติไม่มี ต้องเลือกประเทศและเสียค่าธรรมเนียมรายประเทศด้วย

แอดไลน์ การจดเครื่องหมายการค้าทั่วโลก คืออะไร