สิทธิบัตร และ อนุสิทธิบัตร แตกต่างกันอย่างไร (ฉบับเข้าใจง่าย)

*** ข้อความนี้มีลิขสิทธิ์ที่ถูกเขียนขึ้นโดย TGC  เท่านั้น

สิทธิบัตร และ อนุสิทธิบัตร แตกต่างกันอย่างไร

อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์

-มีความซับซ้อนไม่มาก (ขั้นประดิษฐ์ธรรมดา แก้ไขปรับปรุงจากของเดิมเล็กน้อย)

-ตรวจสอบเฉพาะในเมืองไทย

-ระยะเวลาพิจารณา อนุสิทธิบัตร 1-2 ปี

-อนุสิทธิบัตร คุ้มครอง 10 ปี ค่าธรรมเนียมรายปีรวม 10 ปี รวมชำระประมาณ 17,000 บาท แบ่งชำระตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป  (ปีไหนไม่ชำระก็สิ้นผล)

สิทธิบัตร การประดิษฐ์

-มีความซับซ้อนมากกว่า (มีขั้นประดิษฐ์ที่สูงขึ้น  ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น)

-ตรวจสอบในเมืองไทยและในต่างประเทศ

-ระยะเวลาพิจารณา สิทธิบัตร 2-4 ปี (ไทย 2 ปี ต่างประเทศ 2 ปี)

-สิทธิบัตร คุ้มครอง 20 ปี ค่าธรรมเนียมรายปีรวม 20 ปี รวมชำระประมาณ 140,000 บาท แบ่งชำระตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป (ปีไหนไม่ชำระก็สิ้นผล)

ดูค่าธรรมเนียมรายปี 

https://tgcthailand.com/wp-admin/post.php?post=5801&action=edit

แอดไลน์