สถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ขัดต่อกฎหมาย หรือ ให้ดำเนินการแก้ไขความบกพร่อง คืออะไร

สถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ขัดต่อกฎหมาย หรือ ให้ดำเนินการแก้ไขความบกพร่อง คืออะไร

ขัดต่อกฎหมาย หรือ ให้ดำเนินการแก้ไขความบกพร่อง มี 2 แบบ
แบบที่แก้ไขแล้ว  ผ่าน
แบบที่แก้ไขแล้ว ไม่ผ่าน

1.แก้ไขแล้ว ผ่านคือ
1.1 ให้สละสิทธิคำ ข้อความ หรือรูปภาพบางส่วนที่สื่อถึงลักษณะ และ คุณสมบัติของสินค้าโดยตรง
1.2 ให้ดำเนินการแก้ไขรายการสินค้าที่ระบุไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง
1.3 แก้ไขภาพเครื่องหมายการค้าที่ไม่ชัดเจน
1.4 แก้ไขชื่อ ที่อยู่ผู้ขอจดทะเบียน
1.5 ส่งเอกสารเพิ่มเติมที่ขาดไป ส่งไม่ครบถ้วน
1.6 อื่นๆ เล็กๆ น้อยๆ

2.แบบที่แก้ไขแล้ว ไม่ผ่าน
2.1 คำขอติดเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ต้องทำการอุทธรณ์
2.2 เครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เช่น คำข้อความที่สื่อถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง คำไม่สุภาพ คำที่ต้องห้าม ขัดต่อกฎหมาย เป็นต้น ต้องทำการอุทธรณ์

แอดไลน์ สถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ขัดต่อกฎหมาย หรือ ให้ดำเนินการแก้ไขความบกพร่อง คืออะไร