เมื่อมีการสร้างท่าเต้นใหม่ ? จะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือไม่

เมื่อมีการสร้างท่าเต้นใหม่จะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือไม่

มาตรา ๖ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม
ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรือ งานอื่นใดใน
แผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธี
หรือรูปแบบอย่างใดการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธี หรือระบบ หรือวิธีใช้หรือ
ทำงาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

นาฏกรรม หมายความว่า งานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว

งานอันมีลิขสิทธิ์ต้องเป็นงานสร้างสรรค์ แต่มีข้อยกเว้น การเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมทั่วไป เช่น ท่าโยคะ ท่าเต้น และกิจวัตรการออกกำลังกาย จะไม่สงวนลิขสิทธิ์ แม้ว่าจะมีลักษณะเฉพาะก็ตาม สิ่งนี้ใช้ได้กับตำแหน่งของบัลเล่ต์ เช่น ท่าเต้นหรือท่าที

หากท่าเต้นเป็นงานที่สร้างสรรค์ก็ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เช่นกัน

ตัวอย่างหรือจำนวนการฟ้องร้องที่ต้องใช้เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าองค์ประกอบของการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับการออกแบบท่าเต้นคืออะไรนั้น เป็นสิ่งที่ขาดหายไปจากคำพิพากษา มีคดีไม่มากนักที่จะยุติการดำเนินคดีในศาล เนื่องจากการเต้นรำมีคดีลิขสิทธิ์น้อยมาก จึงยากต่อการขึ้นศาล

ท่าเต้นส่วนมากจะไม่ได้อยู่แบบอิสระ ส่วนมากจะต้องไปด้วยกับเพลงที่เป็นเนื้อร้องกับทำนองซึ่งถือว่ามีลิขสิทธิ์อย่างชัดเจน ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมักจะเกิดกับส่วนที่เป็น เนื้อร้องกับทำนองมากกว่า

ยกตัวอย่างเช่น เพลง Gangnam Style ของ PSY ได้รับความนิยมอย่างมาก ก็มาจากการแสดงที่โดดเด่นด้วยท่าเต้นควบม้าที่ทำให้ท่าเต้นและเพลงจะต้องอยู่ด้วยกัน เราจะไม่พบเห็นท่าเต้นควบม้า ที่นำไปใช้กับเพลงของ Justin Bieber, Carly Rae Jepsen, One Direction, Katy Perry

ผู้เขียนเห็นว่า พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นั้นล้าสมัยและขาดการสนับสนุนการสร้างสรรค์ท่าเต้น

อย่างไรก็ตามการเต้นต้องได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับการแต่งเพลง และ ผู้ออกแบบท่าเต้นอาจได้รับประโยชน์จากบางสิ่งที่คล้ายกับใบอนุญาตการซิงโครไนซ์เพลง ในแง่ของการเต้นรำ ก็เหมือนใบอนุญาตที่มอบให้กับกลุ่มสื่อที่ขอใช้ท่าเต้นของเจ้าของลิขสิทธิ์ในมิวสิกวิดีโอหรือภาพยนตร์ได้เช่นกัน

สิ่งนี้ไม่ควรขัดขวางความปรารถนาที่จะสร้างท่าเต้นใหม่ๆ และ ไม่ควรถือว่าจะแบ่งปันให้กับสาธารณะอย่างไม่มีเงื่อนไข

แอดไลน์ เมื่อมีการสร้างท่าเต้นใหม่ ? จะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือไม่